Mylinglogo

Wonder & Wickedness

Bild

Magisystem som är tänkt att användas ihop med te.x Adventure Fantasy Game eller andra lite Old-School inspirerade spel.

Magin är indelad i olika sfärer och de olika magoskolornas kapitel är rikt illustrerade i Old School stil. men till skillnad från de flesta Old School systems sätt att hantera magi, använder sig Wonders & Wickedness inte av levels. Det säger sig ha tagit inspiration från ett tidigt system av Gygax och Arneson, Men & Magic.

Hur som helst kan det vara intressant för dem som gillar OSG men inte tycker Levels är den Fräschaste ideén.

Wonders & Wickedness är ett litet stlfullt häfte. Mjukpärm, svartvit inlaga format A5.

Old School, New School? Shit i did´nt even go to School!

Bild

Kommentera sidan

Lämna gärna en kommentar eller fråga om sidan och dess innehåll. Författarnamnet som kommer att synas i din kommentar är samma som du använder i forumet.

Kommentar:

Skriv "Jag är människa" för att visa att du inte är en bot: