Mylinglogo

RSS-banken

RSS-banken är Mylings försök att samla ihop så många svenska nyhetsflöden om rollspel som möjligt på ett och samma ställe. Säg därför gärna till om det är någon som vi verkar ha missat. Använd länkarna till höger för att komma till respektive hemsidas nyhetsutskick. Allt presenteras nedan. Mer detaljerad information om varje inlägg nås via rubriklänken. Den som vill prenumerera på nyhetsflödet i sin RSS-läsare kan trycka på den gröna RSS-symbolen.

BildBild

Tusen mil bort

En ny subklass till DnD v5, tänkt till Gigantua.

Cybernetic sorcerous origin.

På något vis har du förändrats.Det kan vara en mekanoitisk demon som har bundits i din kropp, kanske har de Grå Barderna sammanfogat dig med (eller av) utomvärldsliga substanser. Det viktiga är att din kropp och själ är modifierad.
En ständigt växande del av ditt väsen är något annat än din ursprungliga form, det är en blandning av parasit och symbiot som anpassar sig efter dina behov. Rent mekaniskt är du en sorcerer, men magin är snarare "teknologisk" än arkan. Dina spells är rena funktioner av din nya form. Och bör beskrivas därefter. För en betraktare är det omöjligt att missa din modifierade natur.

Förmågor. Du kan alltid välja en förmåga från en lägre level.


Lvl 1. Välj 1 av följande.

Infogat vapen- Du har ett slashing eller piercing vapen monterat på din kropp, du räknas som proficient med detta och kan ej bli avväpnad (förutom genom lemlästning såklart) skada: d6 + Ability Str eller Dex.

Pansar- AC ökar med 1.


Lvl 6. Välj 1 av följande.

Darkvision 60 fot.

Självreparerande system- Återfå d10+ sorcerer level HP. Måste ta en short rest innan den kan användas igen.


Lvl 14. Välj 1 av följande

Resistance mot ickemagisk skada.

Resistance mot magisk skada.


Lvl 18. Välj 1 av följande.

Advantage på alla saves.

Odödlighetssystem- Advantage på deathsaves.
Spells. Du väljer spells som en sorcerer, men från wizards lista. Alla spells du väljer måste på ett "rimligt" sätt kunna beskrivas som fysiska modifieringar.Sun, 14 Jun 2015 15:06:00 +0000

Gigantua. Förr, nu, världen utanför. Teorier.

Gigantuas upptäckt.

Gigantua fanns alltid i de primitiva folkens myter och drömmar. Våghalsiga äventyrare begav sig ibland dit på jakt efter skatter, kunskap och sitt öde. Ingen kom någonsin tillbaka.

Vem som slutligen tog sig in i staden och betvingade dess hjärta är okänt. Ingen vet när eller hur det hände. Ingen vet om varelsen som använder namnet Kalifen är samma person som upptäckaren. Vissa frågor är helt enkelt farliga att ställa och omöjliga att finna svaren på. Det är helt enkelt en godtagen sanning att Kalifen betvingade staden för 1000 år sedan och rättmätigt har härskat sedan dess.

Gigantua, dyrkad och älskad.

Gigantuas byggare är okända och försvunna i historiens dimma. Ingen utmanar Kalifens ägande av staden.

Staden har blivit en fristad från världens skräck och orättvisor. Låt gå att Gigantua är en plats fylld av korruption, sjukdomar, konflikter och omoral. Staden är ändå en bättre plats än världen utanför. I Gigantua vet de boende vem som styr och vem som kommer styra under resten av deras liv i staden. De hotas inte av barbariska horder eller religiösa korståg. Kalifen kräver inte deras dyrkan, med deras tionde kan utan felaktighet betraktas som ett offer, Kalifens lagar kan betraktas som en guds bud, stadens byrokrati kan betraktas som ett prästerskap och Kalifens garde är som en straffande hand från ovan.


Vad finns utanför Gigantua?

Man kan hävda att ingenting finns utanför Gigantua. En enorm kontinent med vildsint varierande klimat sträcker ut sig. Österut finns ett örikt hav.
Små riken och kejsardömen ligger spridda över kontinenten. Där de fasta civilisationerna inte har slagit rot härskar nomadiska stammar eller vidunder.
Humanoida folkslag dominerar kontinenten, men bitvis kontrolleras världen av andra varelsers nationer. Gudar, konungar, magiker och kulter styr sina folk som de själva vill. Teknologi och vetenskap ligger överlag på samma nivå som under vår egen mörka medeltid. Med ibland förvånande lokala variationer.

Under århundraden har historier om Gigantuas prakt och välstånd spridit sig över världen. Varje år lämnar otaliga mängder varelser sina hem och påbörjar den farliga resan mot staden. Avfolkningen leder ofta till svält och anarki i de länder som drabbas. Där dessa färdas läggs nationer i spillror, städer plundras och religioner byts ut eller försvinner.
Den ofta flera år långa färden mot staden är mycket farlig. Det är ofta omöjligt att veta vad man kommer tvingas passera på vägen. Vandraren måste övervinna obekanta klimat, svårpasserad terräng, rövare, monster, krig, mystiska spår efter uråldriga civilisationer, spökstäder och sin egen otillräcklighet.


Den svarta magin.

I en värld som nyligen tagit sig ur den totala barbarismen och börjat sätta bopålar är gudarnas makt stor. Varelser med övermäktig makt kan ofta komma att betraktas som gudar. Ofta handlar det om drakar eller demoner, men ibland även magiker, andeväsen eller mer obskyra entiteter.
Druidism är en stark och vidsträckt tradition men nationsomfattande nätverk. Men under de senaste århundradena har tempel byggts och mer organiserade religioner och magikerordnar växer fram i städerna. De är fortfarande ganska historielösa, deras traditioner oförfinade och deras tillgång till artefakter och alkemi är begränsad. Den vanligaste genvägen till magisk makt är och förblir blod. Ju desperatare tiderna blir desto ihärdigare blir offerriterna.


De Grå Barderna.

I en stad stad förstörd av svält eller i ett slavskepps buk, i den väntande kön mot en despotisk tyranns huggkubbe eller kedjad och förd mot ett påtvingat äktenskap i en okänd guds namn, väcktes en tanke. Ingen vet vem som var först att komma till insikt. Men det finns många legender. De har alla ett fåtal detaljer gemensamt.
Långt från Gigantua, på en plats som blivit mångdubbelt värre efter avfolkningens början, sade en ung människa, "Vem har gett Kalifen rätten att göra detta mot världen?".

Under hundratals år har en filosofi spridit sig i nationer långt från Gigantua. Härskare, magiker och gudar har alla uppmärksammat uppmaningen från den namnlösa människan. Förbund mellan nationer har slutits. Krig har jämnat ovilliga nationer vid marken och förslavat deras folk. Flottor har byggts, onämnbara ting har åkallats, miljoner varelser har offrats i ritualer, experiment och expeditioner. Allt i befriandet av Gigantuas namn. En folkrörelse, eller kanske en meganation har uppstått. För dem är Gigantuas välstånd ett hån, de vill sprida stadens rikedomar och kunskap i världen. De vill befria sin kontinent från Kalifens förtryck och är beredda att korsa alla gränser för att nå sitt mål, om de nu kan hitta fler gränser att korsa. De Grå Barderna har inget specifikt styre, men ett antal krigsherrar, filosofer och några få gudar har stor makt över delar av deras resurser.

Megalithia Tusenöga är en drygt 30 år gammal kvinna av mänskligt ursprung. Hon har genom hänsynslöshet och briljant retorik slagit sig fram till att få ansvar över den första vågen in i Gigantua. Det sägs att hon har skickat tusen spioner med order att omvända befolkningen. Som en garanti för deras lojalitet har hon tagit sina tjänares vänstra öga och ersatt med parasitiskt implantat. De avlägsnade ögonen påstås hon ha sparade i ett enormt galleri, via dem kan hon hypnotisera sina tjänare eller läsa deras tankar. Megalithia tänker inte misslyckas med sitt uppdrag.

Fri, 26 Sep 2014 10:05:00 +0000

Gigantua. Modifierade kroppar.

I Gigantua är kroppsmodifikationerna på uppgång. I nuläget är det i första hand tre olika kulturer som nyttjar detta o varierande form, men minst en är på uppgång. Här är en första genomgång av de tre huvudsakliga varianterna, i dess obalanserade skönhet. Det är inte ett färdigt system, utan snarare en skiss.

Grundregler.

Alla kan skaffa kroppsmodifieringar, oavsett ras eller klass.
En person kan som mest ha sex modifieringar, en per arm och ben, samt en i bål och en i huvudet.
Är modifieringen ett vapen eller en attack så är du "proficient" när den används.
Är modifieringen rakt av "pansar" så ökar din grund (10) AC med ett.
Det är alltid en action att använda en modifiering. Utom för "pansar".
De olika typerna av modifieringar har egna, ytterligare regler.

Vad gör en modifiering?

En modifiering ersätter eller förändrar din kroppsdel så att den får ytterligare egenskaper.
De vanligaste modifieringarna är:
Vapen. Antingen ett utfällbart vapen eller så är det där permanent. Helt valfritt. Vapnet är oftast en modifiering av en arm, men inte nödvändigtvis. Välj ett valfritt enhandsvapen som är monterat. Det följer alla normala regler för vapnet, men kan ej avväpnas eller kastas.
Rustning. Ökar grund (10) AC med ett per rustningsmodifierad kroppsdel.

Sedan har vi de mer exotiska modifieringarna. Dessa funkar som Cantrips och Spells, där modifikationen i sig ersätter alla Components.
Cantrip. Modifikationen härmar effekten av en cantrip, men fluffet är ändrat så att det matchar modifikationstypen. Alla Cantrips är tillåtna så länge spelgruppen tycker det känns rimligt. Som en Cantrip så kan modifikationen användas obegränsat antal gånger. Modifikationen ökar i kraft som en cantrip, men det är rollens sammanlagda level som räknas.
1st-level spell. Modifikationen härmar effekten av en 1st-level spell, men fluffet är ändrat så

att det matchar modifikationstypen. Alla 1st-level spells är tillåtna så länge

spelgruppen tycker det känns rimligt. Modifikationen kan användas 1 gång, sedan måste användaren ta en "long rest". Modifikationen kan kastas som högre nivåer, med maxnivå motsvarande användarens level/3.

Orchernas mekanik.
Den Orchiska mekaniken är ett nytt påfund med oklart ursprung. Den används nästan uteslutande av erfarna orchiska krigare som ersatt förlorade eller allvarligt skadade lemmar. Visuellt består den av förvirrande skrotkonstruktioner. Ingen civiliserad varelse skulle frivilligt skaffa den här typen av modifieringar.
Nackdel: Charisma sänks med ett per modifiering, vid varje användning av en spell-liknande modifiering är det 1 på 4 att modifieringen inte fungerar och behöver en "kort vila" för att lagas.

Pulpfolkets* Metallurgi.
Metallurgin är väldigt ovanlig i staden. Den går i nuläget inte att köpa utan kan endast förtjänas i Pulpfolkets tjänst. Den består visuellt av olikfärgat glas samt flytande metall.
Nackdel: Charisma och Constitution sänks med ett vardera per modifiering.

De Gråa Bardernas Parasitik.
Genom att åkalla och binda ett utomvärldsligt ting i användarens kropp, sedan via ritualer och stimulans få tinget att blomma ut i valda delar av värdkroppen skapas Parasitiken. De modifierade delarna av användarens kropp får ett uppenbart demoniskt utseende. Tänk skrämmande tentakler, lysande spröt eller snigelliknande hud. Parasitiken är ofta en "belöning" eller ett "straff". I nuläget är den okänd i staden, men Parasitikiskt förstärkta kultister finns i staden...
Nackdel: Charisma sänks med ett per modifikation. Sedan flyttar användaren ett steg närmre Chaotic Evil per modifikation. När användaren når Chaotic Evil så tjänar denne De Gråa Bardernas Uppror. Spelaren väljer själv vägen genom alignmentkartan, men måste alltid röra sig mot Chaotic Evil.

Exempel: Grön pil visar en roll som börjar på LG och sedan har skaffat 4+ modifieringar. Röd pil visar en roll som börjar på LN och sedan har skaffat 3+ modifieringar.* Förmodligen kommer det folket att få ett annat namn.

Thu, 25 Sep 2014 12:37:00 +0000

Gigantua. Fluff 2, Lagen.

Gigantua har lagar på flera olika nivåer. Viktigast är Kalifens lagar. De måste respekteras av alla men är få till antalet. De upprätthålls av Kalifens garde, ett nätverk av byråkrater samt en tradition av lönsamt angiveri.
Förklaringar till lagarna har aldrig angivits, men det är i ärlighetens namn oväsentligt. Den som vill leva i staden följer lagen.

Kalifens lagar:

 • Ingen får skada staden. Den här lagen är väldigt svårtolkad, men det är oftast uppenbart när någon bryter mot den.
 • Ingen får föra in en armé i Gigantua. Garden och arméer som uppstår i staden är helt ok.
 • Inga gudar får vistas i Gigantua. En väldigt tydlig lag, som ofta bryts. Men den respekteras av gudarna, som sköter sina affärer i staden ytterst snabbt och diskret.
 • All handel beskattas. Kalifen förväntar sig 10% av all vinst i staden. Ofta går det att undfly beskattningen en tid, men de påkomna straffas vansinnigt hårt.
 • Ingen får leva i Gigantua i mer än 100 år. Odöda, demoner och andra ickelevande varelser är undantag.

Under Kalifens lagar finns gott om lokala tillägg. Härskare i stadsdelar och folkgrupper är fria att leva under och upprätthålla egna lagar så länge dessa inte går mot Kalifens lag. Om någon driver in egna skatter skall denne ge 10% av dessa till kalifen.

Kalifens straff:
 • Alla brott mot Kalifens lag straffas med döden.


Bonus.

I Gigantuas underjord finns ett fruktat kannibalfolk. De målar sina kroppar, smyckar sig med benknotor och för sina smäckra stridskanoter ut i stadens kanaler om nätterna, i jakt på kött och guld. Deras namn är deras yrkesbeskrivning. Rulla 2T6.

Namn del ett:

 1. Blods
 2. Våg
 3. Ödes
 4. Slingrande
 5. Strids
 6. Monster

Namn del två:

 1. Tunga
 2. Linjen
 3. Kryparen
 4. Båten
 5. Öga
 6. Dykaren.

De har inte överdrivet många namn, för de har inte överdrivet stora behov av olika professioner.

Wed, 24 Sep 2014 11:50:00 +0000

Gigantua. Fluff 1.

För drygt 1000 år sedan upptäckte en okänd äventyrare staden Gigantua och dess hjärta. Denne fann fantastiska skatter och utropade sig till Kalif av Gigantua och att all form av handel var öppen, men att ingen fick skada staden eller störa handeln.
Kort därefter började folk av olika slag att strömma in. Allianser slöts, artefakter hittades och stadsdelar togs i besittning. På något sätt slöt kalifen ett avtal med det vildsinta Örnfolket som årligen skickar en tribut på 1000 av sina främsta krigare för att bilda kalifens garde.

Magiker och religioner flyttade sakta in. Kalifen krossade flera kuppförsök med förbluffande makt.
Nuförtiden har staden flera miljoner invånare i ett komplicerat ekosystem baserat på missuppfattningar, kompromisser, handel, våld och kontanter. Kalifen ses av många nästan som en gud, så även på många platser runt om i världen.

Inga gudar får vistas i Gigantua, därför agerar kulter och halvgudar i deras namn.

Långt bort har något kallat de gråa bardernas uppror samlat stammar och civilisationer, deras agenter är redan på plats i staden. Korståget vill avsätta kalifen och utropa en av de sina som kalif av Gigantua. De skyr inga medel och har slutit pakter med de vidrigaste av makter. Detta är något som oftast avfärdas som helt meningslöst av Gigantuas befolkning.

De alviska klanerna flyttade alla in under de senaste 800 åren. Då det är olagligt att vistas i staden i över 100 år är det svårt att hålla en klan fungerande långsiktigt. Men det kan vara värt besväret. De kommer från väldigt olika och avlägsna platser, med ytterst varierande seder och stil. Gemensamt är deras hänsynslöshet och förmodade rikedom i kontanter och artefakter.

Norra Gigantuas gruvschakt har öppnats av en allians av tre dvärgklaner och ett otal dotterklaner. De har redan skördat enorma rikedomar i järn, juveler och magiska material. Infödda dvärgar drillas hårt och ingår sedan i försvarsgarden, där lär de sig ett hantverk samt bevakar gruvans, klanens, gardets eller sitt eget intresse. Skickliga hantverkare bjuds in från avlägsna dvärgnationer, så det är inte ovanligt att unga dvärgar tränas av de främsta mästarna.

Människor från världens alla hörn har hittat till staden, tagit med sin kultur och förökat sig. Det rör sig om alla former och färger. Allt från pulp-fi högutvecklade kulturer till knappt skrivande eller räknande 30-generationens elddemonsdyrkande träskjägare. De är oftast driftiga och måna om sin beväpning.

Orcher skeppas in i kullar vid riktigt låg ålder. De säljs som vakter eller krigare. Ibland kommer avelsorcher i staden undan, så här och var existerar orchkontrollerade områden. Den frifödda orchen är en överlevnadsmaskin i staden, men den har alla odds mot sig. Orcher dras ofta in i kriminalitet, och de utnytjas ofta till farliga uppgifter. Från orchfästena har det på senare år börjat komma rykten om mekaniska kroppsdelar och fruktansvärda förbannelser.

Den gäspande drakens folk har sakta ynglat fram en närvaro. De är segregerade efter sina ätter. Den gyllenfjällade varianten är för tillfället störst, tätt följd av de röda och de svarta. Även här råder stora kulturella skillnader. Men de är alla starkt knutna till elementen de härstammar från. Gemensamma drag är dock misstänksamhet mot icke-drakoniter och en stark tendens till lättja. Den vitfjällade stammen dyrkar en av sina honor. Hon påstås vara enormt stor, besitta enorm magisk kraft och kallas för Ishäxan.

Tue, 23 Sep 2014 08:58:00 +0000

Gigantua, eller, vad ska jag spela nu?

Efter att ha hittad D&D 5 i mitt knä för några veckor sedan har det snurrat lite tankar. "Vad ska jag använda det till" är kanske den vanligaste. Tidigare har jag varit Dungeonmaster för en ganska fri hexcrawl i OSR-anda. Den spelades med Lamentations of the Flame Princess, och den var kul. Men ärligt talat så hade nog jag roligare än spelarna. De ville helt enkelt ha lite mer regler att leka med, lite fler sätt att göra sina roller unika. Dessutom misstänker jag att de ville ha lite mer story och lite mindre mördarluffande.

Så jag tittade nyligen på Better than any man, blev kär och gav sedan upp hela tanken. D&D 5 känns som en dålig matchning och detta är ju mördarluffande i sitt esse.

Så tanken landade i Chronopia. Men jag har inga böcker kvar och känner inget behov av att skaffa dem igen. Dessutom har jag läst hela högen och spelat i den settingen ett otal gånger sedan den släpptes.

Sedan har jag i bakhuvet haft skelettet till en James Bond/ Barbarians of Lemuria kampanj ganska länge. Detta i kombination med ett nyligen väckt intresse för Warhammer, ett tidigare försök att skriva en Mutant Chronicles variant, enorma mängder lästa OSR-bloggar, massor med spelande genom åren och funderingar på att återuppliva bloggen.

Allt detta har marinerats i mitt kranium. Jag tänker mig helt enkelt att jag ska fila ihop en variant av Chronopia, anpassad för D&D 5.

Jag tänker kalla den för Gigantua. Den kommer vara en ganska skamlös kopia, men förhoppningsvis även innehålla en del spännande och kanske till och med nyskapande eget material.

I samband med detta kanske jag återstartar bloggen, det är åtminstone tanken.

Sun, 21 Sep 2014 13:04:00 +0000

"Jag spenderar mer på mitt hår än du tar för att döda någon."

I tjuvastaden är det ovanligt att interagera med adelshusens överhuvud. Därför.
Adelsgenerator för mindre viktiga familjemedlemmar. Presenteras i relation till släktens överhuvud eller den spelarna söker.

 1. Betrodd kusin
 2. Brylling till matriarkens far
 3. Oäkting till sonson
 4. Arvtagares yngre bror
 5. Arvtagares yngre syster
 6. Senil Gammelfarfar
 7. Ungtupp till svåger
 8. Tvilling
 9. Ingift och allmänt ogillad änka efter en fallen hjälte
 10. Multipla lönnmord överlevande vänsterprasslande ingift broder
 11. Sönderfilosoferat nervvrak till brorsdotter
 12. Brylling från landet
 13. Misstänkt oäkting till sonson
 14. Sedan länge hjärntvättad gisslan från annat hus
 15. Fortfarande trotsig gisslan från annat hus
 16. Ogillad yngre bror
 17. Bortskämd farfar
 18. Halvsyskon
 19. Favoriserad dotter
 20. Slösaktig svägerska

Wed, 30 Apr 2014 20:42:00 +0000

Skurkdetaljer.

I Tjuvastad finns tre typer av folk. De är Vanligt folk, Skurkar och Rollpersoner. Skurkar kallas alla som är viktiga för storyn, oavsett om det är kungen, en stadsvakt eller en rollpersons make.

Ibland behöver man veta mer om skurken än om hen dog av armborstlodet. Då får man snoka på något vis. Här är lite tabeller (vilken skräll!) med kanske användbar information.

Vad motiverar skurken? (Rulla valfritt antal gånger)

 1. Pengar
 2. Religion
 3. Nihilism
 4. Psykos
 5. Politisk övertygelse
 6. Apati
 7. Yrkesstolthet
 8. Drömmen om ett bättre liv
 9. Droger
 10. Status
 11. Något att bevisa
 12. Blodtörst
 13. Ingivelse
 14. Hämnd
 15. Psykopati
 16. Utpressning
 17. Heder
 18. Makt
 19. Hunger
 20. Mindrevärdeskomplex 

Vad har skurken för svag punkt? (rulla lite lagom)

 1. Har flera om varandra ovetande fruar/makar
 2. Sexuellt avvikande (nej, inte gay, hen har ett förhållande med ett träd eller dyl)
 3. Stora spelskulder
 4. Fuskat till sig spelvinster
 5. Kraftigt nedsatt syn på ena ögat
 6. Lättförfalskad signatur
 7. Glömsk
 8. Beroende av drog(er) eller alkohol eller båda
 9. Döende i sjukdom
 10. Litar inte på någon
 11. Spelberoende
 12. Lat
 13. Litar på för många
 14. Många fiender
 15. Fåfäng
 16. Kan inte sluta skrämma folk
 17. På väg att bli utbytt
 18. Alldeles för gammal
 19. Alldeles för ung
 20. Överskattar sig själv helt enormt
 21. Utpressad på grund av (rulla igen)
 22. Planerar att sälja sin själ
 23. Rullar alltid en tärning för alla stora beslut
 24. Tror sig vara utvald av sin gud
 25. Allergisk
 26. Golare
 27. Flera dåligt läkta benbrott
 28. Manodepressiv
 29. Bär mycket pengar och eller bling
 30. Måste hålla masken offentligt
 31. Litar för mycket på spådomar
 32. Har nyligen fått en mycket dålig spådom
 33. Planerar att lämna staden inom kort
 34. Avskydd av alla
 35. Är efterlyst någon annanstans
 36. Är desperat på jakt efter något 
 37. Medlem i förbjuden kult
 38. Kan inte sluta med utomäktenskapliga förbindelser
 39. Olyckligt singel
 40. Olyckligt gift
 41. Blir långsamt förgiftad
 42. Besatt av ytterst diskret demon
 43. Sjukligt besatt av rutin
 44. Tvivlar på sin gud
 45. Otrogen partner
 46. För dagbok
 47. Skyldig många tjänster
 48. Styrs av sitt barn
 49. Har mördare efter sig
 50. Är jagad av en skröna*. På riktigt
 51. Närmar sig katastrofalt svartmagiskt misslyckande
 52. Har mördat sin boss eller liknande
 53. Dricker endast vatten från sin egen brunn
 54. Inget ölsinne
 55. Dålig balans
 56. Olyckligt förälskad
 57. Pank
 58. Nykonverterad
 59. Har okontrollerbara barn
 60. Hypokondrisk
 61. Kan inte räkna
 62. Försöker sluta röka
 63. Nyförälskad och tankspridd
 64. Ytterst paranoid
 65. Övertygad om sin stridsforms överlägsenhet
 66. Känner sig manad att duellera
 67. Magbesvär
 68. Maniskt kartritande
 69. Fokuserar på studier
 70. Allierad med förrädare
 71. Säger för mycket
 72. Är livrädd
 73. Fastar
 74. Drömmare
 75. "Biktar" sig dagligen
 76. Snobbigast av alla
 77.  Strikt vegan
 78. Ytterst begränsat ordförråd
 79. Har en hobby som alltid går först
 80. Försover sig ofta
 81. Hatad av djur
 82. Rädd för det motsatta könet
 83. Blödarsjuk
 84. Glaskäke
 85. Har missuppfattat något extremt viktigt
 86. Ålderskris
 87. Vägrar våld
 88. Kan inte tala inför större grupper
 89. För många bollar i luften
 90. Ryggsmärtor
 91. Har ondare tvilling
 92. Allt är en bluff
 93. Synar alltid allt
 94. Utbränd
 95. Mörkrädd
 96. Ingått självmordspakt
 97. Pinsamma tatueringar
 98. Pryd
 99. Satsat ALLT på ett kort
 100. Tror på sina egna lögner

 * Mer om tjuvastadens skurkjagande skrönor nån annan gång kanske.

  Tue, 25 Feb 2014 03:08:00 +0000

  Instant skelett till fisktank eller världskarta (materialsport)

  Greppa några av dina Storycubes (spelar nog ingen roll vilket set du har), greppa även en näve dominobrickor, släpp allt detta på ett papper eller på golvet.

  Titta på röran.

  Tolka såhär: Det tärningen visar finns där den ligger. Avstånden mellan tärningarna ger relativa avstånd i spelet.
  Dominobrickorna knyter ihop tärningarna med varandra (brickan du anser är mellan två tärningar, med ögonmått och höftning) såhär: Om brickan har prickarna uppåt så finns det en känd konflikt (eller liknande) mellan vad nu tärningarna tolkas visa. Om brickan har prickarna nedåt så är det en konflikt (eller liknande) på gång mellan de två tärningarna (vänd upp den efter att ha noterat på ett papper eller liknande att konflikten inte är påbörjad). Prickarna närmast en tärning avgör tärningens styrka i konflikten (så en 2/6a antyder en ganska ojämn konflikt). Om du har tur knyts tärningar ihop med många andra...

  Gör grovjobbet själv.

  Sun, 16 Feb 2014 19:00:00 +0000

  Artefakt och ledtråd.

  I spelet kommer magiker behöva ha artefakter för att använda besvärjelser. Vilken artefakt krävs och var hittar man den? Rulla 1-4 D8 och få resultatet. De två första kolumnerna ger namnet på artefakten, eller kanske en beskrivning av den. De två följande kolumnerna ger en ganska luddig ledtråd om var artefakten finns just nu, eller kanske bara var man ska börja leta.


  1 Amenophis        1 Skrifter        1 Slukades        1 Av djungeln.
  2 Astes                2 Spegel          2 Förlorades     2 I strid
  3 Arbastutanifs     3 Sköld           3 Stals              3 I stad
  4 Bentreshpus      4 Gravmask     4 Köptes           4 Av magiker
  5 Lamentus          5 Särk             5 Dyrkas           5 Bland Vildar
  6 Neb-uers           6 Altare           6 Gömd             6 I sand
  7 Renenets           7 Kranium       7 Begravd         7 Till havs
  8 Uapats              8 Ättling          8 Ägs                8 Av Lönnmördarkult

  Som vanligt gör jag riktigt fult.

  Fri, 31 Jan 2014 14:43:00 +0000

  Tjurens tid. Bakgrund.

  Efter otaliga mannaminnen närmar sig Tjurens tid sitt slut.

  De löst sammanhållna klanerna har på flera platser blivit bofasta och byggt sina stenenklaver. Ätter har ersatt Tjurhärskarna som det nya styrande skiktet i vad som förhoppningsvis kommer kunna kallas civilisationen. Störst framgångar går att finna i de så kallade Klanländerna och längs Saltmarkens utkant. Där har myntsystem utvecklats och ett formaliserat lärande under så kallade mästare börjat spira. De nya gudarna och en relativ trygghet med lagar och murar har förfört massorna. Magiker har slutit sig samman och grundar sakta vad som kan bli en filosofisk standard. Framtiden i Skorpionens tid utlovar en ljus era av upplysning och välstånd.

  Men utanför de begynnande länderna härskar vildmarken och barbarerna. De gamla gudarna, sederna och skogarna vägrar erkänna att Skorpionens tid snart är här. I heliga grottor, runt lägereldarna och i den djupaste vildmarken samlas målade vildar, häxmästare och halvmänniskor. Tecken har skådats som säger att deras värld närmar sig ett slut, och undergången kan bara hållas tillbaka med blod.

  Detta är bakgrunden till Tjurens tid. En kampanjvärld, en kampanj och ett Barbarians of Lemuria hack.

  Under det två eviga gudarnas, Livgivaren (solen) och Den tusenögda (stjärnhimlen), uppsikt håller en värld på att ta klivet in i civilisationens tidevarv. Det är ett mycket osäkert och skakigt steg. Ätter sprungna ur mäktiga barbarklaner har här och var samlat sina vasaller i begynnande riken. Ett fåtal städer har byggts och fler grundläggs när spelet tar sin början. På vissa platser har handel och diplomati mellan rikena börjat göra trevande försök.
  Men vildmarken är mäktig och otämjd, varje steg länderna vill ta måste gå över barbarernas döda kroppar. Det är här Rollpersonerna kommer in i bilden. I en kombinerad roll som äventyrare, diplomater och spioner måste de göra sin del i att säkerställa civilisationens uppkomst. Eller kanske leda det heliga kriget mot de nya gudarna och den upprivna jordens folk.

  Tema/Stödord: Dinosaureryttare, barbarhorder, bankett, luftskepp, demoner, dueller, klädkod, konspirationer, vildmarksresor, svek, uppfinningar, hjältedåd, fältslag, halvgudar, resurshantering, politik, blod.

  Mon, 22 Apr 2013 21:10:00 +0000

  Middagen är serverad

  Här är något att tugga på, manipulera, korrumpera eller kanske bara umgås med i Vampire (eller annat mörkt och ungefär samtida spel). Den är skriven för N.Y på 80-talet och tanken är att rollpersonerna jagar bland vita engelsktalande människor (där de smälter in). Jag lade in lite för många ryssar.


  Lite detaljer helt enkelt, om någon skulle vilja interagera mer än att få sin d10 blood.

  Sun, 07 Apr 2013 16:02:00 +0000

  Dolkar är farliga.

  En rollperson kan alltid dra en dolk och anfalla samma runda, med ett lyckat smidighetsslag eller liknande kanske, eller automatiskt.

  Kommer detta öka mängden knivslagsmål i spel? förhoppningsvis.


  Sat, 09 Feb 2013 16:19:00 +0000

  (Nästan) värdelösa färdigheter (till havs)

  Om man gillar att sätta siffror på egenskaper och behöver något litet att fylla ut snabbspolade resor till sjöss med:

  Rollpersonerna får EFTER sin första havsresa (med sällskap förutom besättningen) nivå 1 i följande färdigheter.

  Shuffleboard.
  Skeet shooting.
  Prata väder.
  Skråla visor.
  Livsnjuta.
  Molnskådning.

  Dessa färdigheter testas med T6. Om man rullar färdighetens nivå eller lägre så anses det lyckat.

  Efter varje ytterligare resa höjs valfri av dessa färdigheter med 1.

  Färdigheterna används till att klara "Bekantskapstest". Under varje resa (innan höjning av färdighet) slumpar SL vilken färdighet som resans "potentiella kontakt" kan charmas av. Lyckas testet är personen användbar som kontakt EN gång eftersom en vänskaplig relation existerar. Misslyckas slaget så är personen inte charmad, men det finns något att bygga vidare på om en relation är viktig eller bara önskvärd.
  Färdigheterna kan förmodligen användas till massor med saker, men aldrig som stridsvärden eller liknande.

  En variant är att även skurkar sysslar med detta och att rollpersoner av och till tvingas till väderprat eller shuffleboard med livet eller mer som insats...

  Test mot någon (SLP eller medspelare) kanske är flest lyckade av tre tärningsslag eller något annat.

  Om man lyckas förnedra någon (SLP eller medspelare) totalt, 3-0, så får man välja att antingen höja aktuell färdighet med 1 eller få en relaterad epitet.

  "Vad ser det där molnet ut som? Mr. Bond?"

  Nej, det är inte bara användbart på havet. Jag bara tänkte på havet...

  ... Havet.

  Tue, 05 Feb 2013 05:09:00 +0000

  Mer Tjuvastad (kupp). Ett taktiskt minispel?

  Ok, en tanke.

  Rollpersonerna vill göra en kupp mot en bank. Så de rekar närområdet. Du har förberett ett antal kartor, för enkelhetens skull 6 stycken. Så steg ett är att spelarna rullar T6. Låt oss säga att de får den här:

  Gud vilken snygg karta.

  På kartan är inget utmärkt. Men vissa saker bör alltid finnas med. Gator, Vatten (ej med), Murar (ej med)... ja, spännande eller bara logiska saker.

  Sedan plockar man fram "Byggnadslistan". Den innehåller viktiga och oviktiga byggnader, samt det faktiska objektet.

  Ett exempel:

  Bank
  Bostad
  Flerfamiljshus
  Vaktstuga
  Smedja
  En kontakts byggnad
  En fiendes byggnad
  Bageri
  Hotell
  Bar
  Fattighus
  ...
  Ja, lite titlar på byggnader helt enkelt.

  Nu blir det hela spännande. Spelarna väljer ut en i gruppen som rullar en tärning. Sedan rullar du samma tärning. Den sida av spelledarskärmen som får högst resultat väljer en byggnad från listan och markerar en av byggnaderna på kartan. Helt plötsligt vet alla var banken eller vad som nu valdes ligger. Sedan gör den andra sidan samma sak. Proceduren upprepas lämpligt antal gånger (kanske någon rullar en T4 och båda sidor väljer så många byggnader). Hus som inte markeras som något räknas som, ja, statisthus eller något.

  För utökad spänning kan du ju ge varje byggnad 1 på T6 chans att vara en täckmantel för något. Kanske en rivaliserande liga eller en kult.

  Sådär, området är rekat och klart. Nu kan planerandet inför stöten börja.

  Det här ger ju sedan kartor över områden som kan användas igen och igen. Kanske blir en krog rollpersonernas stamhak, eller en smedja deras hemliga bas, vad vet jag. Det kan ju vara kul att döpa platsen till något.
  Detta är kanske även användbart för strider eller vad man nu hittar på i sin stad.

  En variant av detta är att kartan är halvfull med redan designerade byggnader och att bara ett fåtal går att placera "funktioner" på. Då blir det mycket mer taktiskt vad man väljer.

  Jag hoppas att jag inte glömde något viktigt och att ni fattar vad jag menar.

  Sun, 27 Jan 2013 02:23:00 +0000

  Projekt: Tjuvastad.

  Det här är kanske en grund till en äventyrsmotor.

  För att ha något att skriva så sätter jag en Fantasykontext.

  Tanken är: Rollpersonerna är (givetvis) frilansande problemlösare. De befinner sig i en stor stad, kanske med omgivande vildmark. I staden finns diverse grupper och personer på olika maktnivåer. Rollpersonerna är fria att interagera med dessa som de vill (men kan även vara knutna till en av dem). De olika grupperna vill att rollpersonerna skall begå brott åt dem.

  Grupper/Personer. (kallas grupp för enkelhetens skull)
  En grupp interagerar bara med grupper på samma maktnivå eller ett steg upp/ned. Att få fram en aktuell grupp är enkelt, Rulla en T6 eller en T3 (1- lägre nivå, 2- samma nivå, 3- högre nivå) beroende på omständighet.

  Maktnivå 6 (toppskiktet)

  1. Borgmästaren
  2. Adelshus 1
  3. Adelshus 2
  4. Magikerakademiens kollegium
  5. Handelsalliansens ordförande/ledning
  6. Biskopen
  7. Generalstaben
  8. Demonen

  Maktnivå 5 (Överklass och viktiga grupper)

  1. Stadsvaktens ledning
  2. Rik handelshen 1
  3. Rik handelshen 2
  4. Prästerskapet
  5. Officerare
  6. Magiker 1
  7. Magiker 2
  8. Adelshus 3
  9. Gillesrepresentant/mästare
  10. Exotisk miljonär

  Maktnivå 4-3 (Övre mitten av samhället)

  1. Stadsvaktsbefäl
  2. Handelshen 1
  3. Handelshen 2
  4. Tjuvarnas ledare
  5. Lönnmördarnas ledare
  6. Mindre religion/ Präst
  7. Gillesmedlem 1
  8. Gillesmedlem 2
  9. Oviktig magiker
  10. Rik familj

  Maktnivå 2 (Ganska oviktigt folk, men viss begränsad makt)

  1. Rövarband
  2. Tjuvliga 1
  3. Tjuvliga 2
  4. Grupp legosoldater
  5. Studenter
  6. Stadsvaktstuga
  7. Försäljare
  8. Hantverkare
  9. Lönnmördarcell
  10. Kult

  Maktnivå 1 (Hantlangare och fotfolk)

  1. Familj 1
  2. Familj 2
  3. Tiggarna
  4. Pilgrimer
  5. Stadsvakter
  6. Soldater
  7. Lärlingar
  8. Tjuv
  9. Lönnmördare
  10. Hälare


  Brott. Brott begås, straff förekommer, som någon sa. Förenklat funkar det såhär: (Rulla) grupp beställer (rulla) brott riktat mot (rulla) grupp.

  Här är några brott.

  1. Utblottande stöld
  2. Trivial/specifik stöld
  3. Kidnappning
  4. Mord
  5. Spionage
  6. Mordbrand
  7. Utpressning
  8. Plantering av bevis
  9. Förstörande av egendom
  10. Befria någon

  Och så lite uppdrag som en grupp kan behöva hjälp med.

  1. Smuggling
  2. Vakthållning
  3. Hitta försvunnen
  4. Förvara stöldgods
  5. Gömma flykting
  6. Agera bulvan


  Sådär... Ut å sno.

  Fri, 25 Jan 2013 23:14:00 +0000

  De första stapplande stegen mot Raketzon Mårten.

  Någonstans måste man ju börja, så jag börjar här...

  I den post-postapokalyptiska vildmarken (förklaring någon annan gång) kan spelarna tänkas stöta på grupper av NPC. Det handlar här om förmodligen ickefientliga filurer som kan bli viktiga kontakter eller kanske bara handelspartners. det är 30% chans att de har användbar information om närområdet.
  Dessa delas just nu upp såhär:

  1-2 Liten grupp. (2-12)
  3-5 Medium grupp. (4-24)
  6 Stor grupp. (6-60)

  Liten grupp:

  1 Jägare.
  2 Spioner.*
  3 Rövare.
  4 Tjuvar.*
  5 Missionärer.
  6 Upptäcktsresande.
  7 Kunskapare.
  8 Lumphandlare.
  9 Prisjägare.
  10 Flyktingar. #

  Medium grupp:

  1 Soldater.
  2 Handelsmän.
  3 Boskapsdrivare.
  4 Klan.
  5 Nybyggare.
  6 Sekt.
  7 Sekt.*
  8 Slavjägare. ¤
  9 Rövare.
  10 Flyktingar. #

  Stor grupp:

  1 Handelskaravan.
  2 Armé.¤
  3 Armé.*
  4 Ätt.
  5 Stam.
  6 Nybyggare.

  (* rulla en gång till för deras täckmantel, samma storlek)
  (# De flyr från en grupp som är en nivå större)
  (¤ 30% chans att de har en mindre grupp som fångar)

  Gruppen leds av en Person. (mer om personer någon annan gång)

  Tue, 11 Dec 2012 02:49:00 +0000

  Så går ett år i från vårt liv och kommer aldrig åter.

  Det var väldigt tidigt på morgonen den första December när Mattias satte sig vid datorn och började skriva. Han hade först tänkt skriva ett inlägg om "det krypande mörkret", del tre i vad han nu tänkte på som sin Mutant Cronicles prolog. Men tankarna ville inte nå tangentbordet. Så i stället funderade han på att inleda Mutant-projektet "Raketzon Mårten" eller kanske fantasykampanjen "Cloak and dagger". Men det är ju det där med att inspirationen måste vara på plats. Han upptäckte till sin fasa att det han faktiskt skrev var någon form av tankeflöde om sin egen inspirationsbrist. I puckad tredjeperson. För att rädda hedern bytte Mattias till förstaperson och jag funderar på vad som har varit underhållande på spelfronten i år.

  Gotchon var toppen, men jag spelade inget rollspel alls. Testade Arkham horror och släntrade överlag bara runt. Nästa år inväntas med (nästan) spänning.

  Svavelvinter och Fantasy! har jag läst och roats av, men faktiskt inte spelat.

  Jag spelade en aning Pathfinder i våras. Det var underhållande, men faller mig inte riktigt i smaken. Det är förmodligen "bygga gubbe" aspekten som stör mig. Att valmöjligheterna är så enorma och slutprodukten blir så smal.

  Jag har äntligen fått lira OSR/OSG/whatever. Skatter har hittats och mängder med "rollpersoner" har dukat under. Det är enormt stimulerande att rita dungeons och rulla HP åt horder med monster.

  Den fantastiska Mutantkampanjen jag spelade i har runnit ut i sanden. Det är den klassiska "Majoriteten av gruppen har slutat studera" fällan som har slagit sin rostiga björnsax i vårat kollektiva smalben. Det är ju inte en underhållande spelsak, men hamnar i uppräkningen ändå.

  Årets köp: En t20 i metall
  Årets hobby: Rollspel
  Årets spel: Basic fantasy
  Årets rollspelsinspiration: Rollspel.nu
  Årets kontrovers: Genus helt klart
  Årets besvikelse: Att jag och Andreas inte kommer någon vart med boken
  Årets Blogg: Boningen

  Frågor, tips, förslag, hot?

  Sat, 01 Dec 2012 03:15:00 +0000

  Mer STaHNSitSoSotF

  Det som komma skall, och nu.

  I styrelserummen mil över arbetarnas bostäder är mänskligheten sedan länge bortglömd. 

  En av gudakorporationerna ersatte sin ledning med en algoritm för maximal vinstgenerering. Den transhumanistiska ådran var stark och med nya solsystem i blickfånget jobbar det som snart är en helt människofri bolagsentitet mot den så kallade uppladdningen. 

  En annan av gudakorporationerna visste redan innan att något var på väg utifrån. Deras styrelse och övre skikt livnär sig på människokött och dyrkar tomrummet mellan Sol och Proxima Centauri. I bankettsalar av okrossbart glas och titanium dansar de vansinnets lov till ljudet av förlorade själars hopplösa skrik.

  De tre övriga är på intet sätt bättre, men styrs åtminstone fortfarande av människor drivna av gammaldags girighet. De använder sina överskådligt outsinliga resurser till förberedelser inför ett stort krig. För om ingen anfaller dem är det ju bara klokt att själv slå första slaget. Med psykologiska tvångsmetoder, cybernetik och hemligstämplade människoodlingar bygger de upp sina arméer. Ledningsgrupper tenderar att leva på hemlig ort och helt utan kontakt med omvärlden för att undvika mord och infiltration.

  Ett solsystem på sina axlar. 

  För den vanliga människan är livet hårt men stabilt. Det har passerat ett stort antal generationer sedan Jorden lämnades åt sitt öde. Skam eller skuld är sedan länge borta. Lönen som intjänas i fabriken, på varvet eller odlingen spenderas troligen på familjens överlevnad, alkohol eller något av stadens otaliga nöjesinrättningar. För den som har råd finns nästan vad som helst att köpa via den svarta marknaden.Den stora politiken och det antågande kriget är inget arbetaren märker av. I vissa städer lever människor tillhörande olika korporationer sida vid sida. I andra städer är befolkningen 100% "homogen".

  Lagen varierar mycket mellan olika städer och enormt mellan olika planeter. Men skjutvapen är alltid förbjudna och Gudakorporationerna har obegränsade rättigheter. De äger luften människorna andas, maten de äter och vattnet de dricker.

  En evig natt.

  Snart kommer även de inre världarna märka att något har förändrats. Det börjar som grafitti och vandalisering. En ökning av våldsbrott, självmord och missfall. En märkbar attitydförändring går genom städerna, det börjar bland de allra fattigaste och sprider sig sakta men säkert uppåt i samhället. Skepp på interplanetära resor kommer försvinna. Först några få, men fler och fler. Gudakorporationerna kommer isolera sig mer och mer från varandra, Kartellen marginaliseras och fylls sakta av de mest ineffektiva byråkraterna. Efter ett tag går det inte att tysta ryktena längre. Via tidningar (?) och TV (?) sprids historier i stil med "Mina grannar offrade djur i lägenheten", "Skräck i allas ögon när ny kidnappningsvåg sprider sig", "Skeppskyrkogård funnen i asteroidbältet", "Kulter mitt bland oss".
  Fler rymdbaser och kolonier kommer tystna. Och när förvirringen är som störst kommer Striden om Venus börja.

  Kött och stål.

  Soldaten är i 8 fall av 10 föräldralös. Den har tränats av en Korporation eller en underleverantör sedan tidig ålder. Ofta är soldatens kropp modifierad, de vanligaste varianterna är hormontillsatser eller cybernetik. Men mer exotiska varianter förekommer. Soldatens utrustning varierar enormt beroende på Korporation och uppgift, men generellt så är eldkraften motsvarande en 2000-tals attackhelikopter. Vapenteman är saker som micromissiler, nanokulor, maser, neutron, laserprojektorer och givetvis gatling guns.

  Kända trupper:
  (Namn/fortsatt namn/specialitet/anmärkning)
  1- Solar               1- Rangers             1- Bordningar             1- Lobotomerade bortom fruktan.
  2- Black sea        2- Throat cutters    2- Urban pacificering   2- Dödsdömda förbrytare.
  3- Asteroid          3- Smashers           3- Snipers/ Rangers     3- Prototyp-cybernetik.
  4- Atom              4- Burners              4- Infiltration/sabotage  4- Närstridsmästare.
  5- Hell                 5- Sons/daughters   5- "Fordonstyp"          5- Dåligt utrustade.
  6- Titanium          6- Eaters                 6- Tunga vapen           6- Bäst.

  En soldat som av någon anledning återvänder till samhället har en ytterst miserabel framtid att vänta.

  Sun, 25 Nov 2012 19:50:00 +0000

  Shock troops and hardboiled noir situations in the system of Sol of the future.


  possibilitas ratione

  I framtiden spred sig människan som ett virus ut i

  solsystemet. Först var Månen, där månbas 1-4 grundlade expansionen. USA och

  Kina styckade i hemlighet upp Jordens resurser och sakta men säkert omvandlades

  övriga länder till vasallstater. Upplopp och försök till revolutioner krossades

  obönhörligen och enorma propagandamaskiner formade allmänhetens uppfattning till

  att alla medel var godtagbara i denna nya gyllene era. Det som kom att kallas

  Exodus 2 var i full gång.


  Venus och Mars koloniserades och en långsam terraformering

  möjliggjord av "teknologiska framsteg" påbörjades. Kinas villighet

  att riskera sina pionjärers välbefinnande gav dem ett enormt försprång men USA

  (numera förenade nord och syd amerika) låg inte långt efter. 100 år (eller

  något) gick, Jupiter och Saturnus månar fick permanenta bosättningar och

  industribaser. Städerna på Månen växte ihop till Luna city. Robotar

  revolutionerade möjligheterna till kolonisation genom att skickas i förväg och

  upprätta brohuvuden runt och på Uranus och Merkurius. Den så kallade

  "Promised land" eran var i sin apex.


  Här hände något avgörande. Det påstås att ledarna (om det nu

  går att påstå att styrelser, aktieägare och bolagsstrateger är ledare eller

  bara marionetter i ett multiplanetärt företag) för 5 företag, de så kallade

  ”Nya gudarna”:

  (rulla fem namn och huvudsaklig sysselsättning)
  1- Chang                      1- Fei                          1-

  Elektronik

  2- Dragon                     2- Wind                      2- Astrokommunikation.
  3- Anderson                 3-

  Miller                     3-

  Robot-tronik.

  4- Jackson                    4-

  Hernandez             4-

  Legosoldater.

  5- Liang                        5-Liang                      5- Livsmedel och

  hydrophonics.

  6- Jolly                         6-

  Corp                      6- Bioteknik.


  … samlades och bestämde i yttersta topphemlighet att solsystemet inte

  räckte till alla. Den så kallade ”Day as dark as night” beslutades och

  genomfördes inom kort. Utan förvarning eller demokratisk process attackerades

  Jordens utbredda satelit och rymdstations nät. Syftet var att med bråte isolera

  jordens kvarvarande 16,8 miljarder människor. Det lyckades till 100 samvetslösa

  procent. Knappt ens radiosignalerade klagomål kunde penetrera molnet av

  radioaktivt skräp som nu kapslade in människans födelseplats.


  De nya gudarna samlade sina tillgångar och ”medborgare”, de ögnade

  varandra med misstänksamhet och backade sakta undan för att förbereda sig på

  det värsta. För hur kunde de lita på andra organisationer med lika stor brist

  på empati och människokärlek som dem själva?


  År gick, Gudakorporationerna som de nu kallades splittrades i solsystemet

  och hade bara Luna city kvar som neutral mötesplats. Där upprättades Kartellen

  eller ”det pentagonala bordet” för att bevara någon form av fred. Från deras

  högkvarter kan den enorma och ytterst ineffektiva byråkratimaskinen, tack vare

  månens geosynkrona bana, ständigt blicka mot sin största triumf och sitt

  hittills största brott. Den sakta döende Jorden där blixtar av kärnvapen och

  eldar från döende civilisationer än i dag går att skymta.


  Men… det blev värre. När Kuiperbältet nåddes och fick sina första

  robotbemannade baser började anomala signaler uppfångas. Systemfel och

  förluster av hela landningsprojekt bredde ut sig med oroande hastighet. Sedan

  kom rapporter från bemannade baser och gruvor runt Pluto och Neptunus. Något stod

  inte rätt till. Från den största av de avlägsna kolonierna:

  (Rulla namn och huvudsaklig industri/forskning)
  1- New                       1- Eden                      1- Astropsykologi.
  2- Lotus                      2-

  Garden                  2- Cybernetik.

  3- Deep                      3-

  Frontier                  3- Gruvor.

  4- Ultra                       4- 7                           4- Bioteknik.
  … rapporterades oroande psykologiska förändringar i befolkningen.

  Symboler och språk av så kallad ”okänd natur” bredde ut sig. Terrorhandlingar

  blossade upp som en infektion och kort där efter slutade sändningarna från allt

  utanför Neptunus bana.


  Givetvis lade korporationerna skulden på varandra och en fruktansvärd era

  av spionage, shock-krig och propaganda inleddes. Kartellen blev om möjligt än

  mindre effektiv och människorna utanför styrelserummen hukade i skräck när

  titanerna gjorde upp via cybernetiskt och biologiskt förstärkta

  kommandosoldater, rymdpirater, biologiska vapen och ännu vidrigare men nu

  hemligstämplade metoder.


  Som en motreaktion bildades i Luna city den så kallade

  familjevärderingen. En religionsliknande skapelse under den biologiskt odödliga

  Moder Anna. Hon sades vara en före detta soldat delvis skyldig till den

  ursprungliga attacken mot Jorden, som nu sökte syndernas förlåtelse genom att

  skapa en bestående fred.


  Och här är ”nu”.

  På Merkurius härskar ett bedrägligt lugn. I enorma underjordiska

  gruvkolonier för korporationerna ett långsamt och försiktigt infiltrations och

  spionagekrig, dolda bland planetens en miljard nästintill livegna människor.


  Venus har uppnått en 80% terraformering och ses av många som det nya

  paradiset. Enorma plantager förser alla som kan betala med mat. Fraktskepp i

  svärmar som för tanken till jordiska fiskstim sprider denna biologiska triumf i

  solsystemet. Men i hemlighet förbereder sig minst tre av korporationerna för

  ett faktiskt övertagande, vapen och trupper smugglas in i oöverskådlig skala.


  I Mars rostöknar växer ett dussin städer sakta mot himmelen. Människorna

  lever kuvade och hukande men fortfarande i trygghet. Industrierna spyr ut

  enorma mängder gift i den syrefria atmosfären. Enorma bepansrade karavander och

  ett framväxande järnvägsnät är de enda kommunikationsmedlen då ingen

  korporation tolererar flyg i närheten av ”sina” städer.


  Mellan Jupiters månar pågår ett totalt nedtystat krig. Kloner, robotar

  och postmänniskor strider med alla till buds stående medel i vad som skulle kallas

  den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia. Om någon hade känt till

  den. Resurserna är sedan länge förbrukade och det enda som står att vinna är

  prestigen.


  Baserna runt Uranus och Neptunus framhärdar i isolation. Rädslan för

  plötsliga attacker från korporationerna gör sig ständigt påmind. Folkmordet är

  bara en laserstråle eller ballistisk missil bort och kan komma utan ett

  ögonblicks förvarning. Den enda ljusglimten är att Familjevärderingen sakta

  sprider sig bland populationerna. Men det är inte allt som sprider sig.

  Våldsbrott, galenskap och undergångskulter blir vanligare för varje dag som går

  och rykten om främmande ”farkoster utifrån” 

  måste ständigt censureras.


  Längre ut, där närmar sig något sakta. Något som är äldre än tiden själv.

  Något som har kommit eller kanske alltid varit där. Något som är mänsklighetens

  största och sista fiende.


  I Luna city samlas spioner, legosoldater, neoreligiösa och kuvade. De vet

  inte att efter mörkret kommer natten. Det som i dag känns som hopplösa tider är

  bara ett ögonblick ifrån total fruktan och det sista århundradet i

  mänsklighetens patetiska och konfliktfyllda historia…


  Det här är Shock troops

  and hardboiled noir situations in the system of Sol of the future.

  Sun, 25 Nov 2012 15:19:00 +0000

  Instant kampanj?

  Här är en "mashup" för blixtsnabb inspiration till en hel kampanj. Den kan förmodligen användas på många olika sätt och byggas ut i det oändliga. Det enda som krävs av dig som spelledare är koll på populärkulturen och ungefär allt grovjobb.


  Inga spöken ska hindra dessa snubbar från att bli den populäraste bruden på Manhattan! "Gossip Goumbas- No secret is buried forever".

  Låt inspirationen flöda.

  Första slaget avgör gruppkonceptet för spelarna. Andra slaget ger koncept för motståndet. Tredje slaget ger en story (ja, rälsat är fult i vissa kretsar. Du kan se det som inspiration för miljö eller något annat...)


  1- Sopranos
  2- Startrek
  3- The big Lebowski
  4- Sagan om ringen
  5- House
  6- 100 Bullets
  7- Weeds
  8- Bladerunner
  9- Buffy the vampireslayer
  10- Band of brothers
  11- Cops
  12- Crouching Tiger/Hidden Dragon
  13- Det susar i säven
  14- Kitty/ Bröderna Hardy
  15- Deadwood
  16- West Wing
  17- Paranormal activity
  18- Gossip girl
  19- The Tudors
  20- Independence Day
  21- The wild bunch
  22- Deliverance
  23- Oceans 11
  24- Hungerspelen
  25- Dracula
  26- In Treatment
  28- The Wire
  29- Neon Genesis Evangelion
  30- Harry Potter

  Ja, det är en T30 tabell. Men om någon föreslår något så lägger jag givetvis till det.

  Sat, 17 Nov 2012 01:20:00 +0000

  Witches?

  Berätta om en bra häxa, en bra bok/film med häxor, en bra häx-regel, det bästa spelet att vara häxa i, den viktigaste saken med häxor... Något om häxor helt enkelt.

  psst... rollspel är både kul och coolt.


  Om jag får några roliga svar så publicerar jag en pepparkakshus-megadungeon.

  Sun, 04 Nov 2012 19:20:00 +0000

  Asassin?

  Du är den här snubben/ You are this dude.


  Sat, 13 Oct 2012 00:55:00 +0000

  Overkill 2 (länder och riken)  Jag fick ett (data)paket på (e)posten, signerat Herr.K.

  Det händer att man måste knåpa ihop ett rike på studs, kanske har

  spelarna dåraktigt trotsat dig och gått åt helt fel håll eller så blandade de

  ihop vilken färja som gick vart. Hursom så kan man lätt och snabbt styra upp

  ett nytt rike med några rullningar.

  Länder och Riken 1t6
  1.     

  Väldigt

  litet, stort som ett hertigdöme.

  2.     

  Litet

  land, mindre ö.

  3.     

  Lite

  mindre areal, mindre ögrupp, antal mindre län.

  4.     

  Medelstort

  rike

  5.     

  Stort

  rike

  6.     

  Väldigt

  stort rike

  Befolkningsstorlek 1t6
  1.     

  Glesbefolkat

  2.     

  Liten

  befolkning

  3.     

  Medelstor

  befolkning

  4.     

  Se

  punkt tre

  5.     

  Stor

  befolkningstäthet

  6.     

  Myllrande

  folkmängd


  Krigiskhet 1t6
  1.     

  Pacifister,

  "vi tror inte på våld".

  2.     

  Splittrad

  krigsmakt, lokala adelsmän bidrar inte med soldater till armen.

  3.     

  Liten

  krigsmakt. Prioriteringar har gjorts på andra håll.

  4.     

  Normal

  krigsmakt. Kungen el. makthavaren förfogar över en normalstor arme i

  förhållande till folkmängden.

  5.     

  Prioriterad

  arme. Kungen/makthavaren har kontroll över landets styrkor, inte adeln. Stor

  andel av resurserna går till soldater.

  6.     

  Krigiskt

  samhälle. Alla vapenföra gör en lång obligatorisk krigstjänst, specialtrupper,

  krigsmagiker. Det civila samhället är anpassat för krigsmakten.


  Kulturell utvecklingsnivå 1t6
  1.     

  Obefintlig.

  Vildar utan skriftspråk, behärskar enkel byggnadskonst och grova vapen.

  2.     

  Simpelt

  jordbrukssamhälle. Enstaka småstäder men utöver det byar och skogsbruk, få

  kloster och lärda.

  3.     

  Normalt

  medeltida samhälle, vanligast med byar men städer och borgar finns. Järnsmide

  är vanligt, kulturella och religösa institutioner är en vanlig del av vardagen.

  4.     

  Se

  nr.3

  5.     

  Utvecklat

  samhälle. Flera medelstora städer, utvecklat jordbruk, mekaniskt krävande bruk

  såsom gruvdrift, vattenkraft. Flera lärosäten och kulturella centra.

  6.     

  Långt

  utvecklat samhälle. Influenser ifrån andra raser såsom dvärgisk ingenjörskonst

  och alvisk evighetslång litteratur finns i flera större städer. Infrastrukturen

  är väl utbyggd med kanaler, båtar och dilligenser. Konstskolor och universitet

  finns representerade i flera städer.

  Välmående 1t8
  1.     

  Vi

  dör som flugor! Akut brist på mat, hus och det mesta.

  2.     

  Grisfarmarfantasy,

  det är lerigt, alla är fula och inget är kul.

  3.     

  Vi

  är hungriga men klarar oss. Skörden kunde vara bättre men det är dumt att

  klaga.

  4.     

  Det

  finns enformig och enkel mat men det finns gott om den, folk mår förhållandevis

  bra.

  5.     

  Välmående,

  befolkningen har en baskost och kan lyxa till den med annat då och då.

  6.     

  Se

  ovan fast medborgarna kan variera kosten från dag till dag.

  7.     

  Livet

  är gött men vi har svårt att bestämma oss för vad vi ska äta, så många val.

  8.     

  Alla

  är rika som svin och rullar i guld och tryffel. Dekadensen är total.

  Kommunikation med omvärlden 1t6
  1.     

  Omvärld,

  finns det något mer bortom kullen?

  2.     

  Finns

  det andra riken?

  3.     

  Kännedom

  och kontakt med de närmaste grannländerna. Handelsavtal (1), krig (2) med 1t3

  andra riken.

  4.     

  Knapp

  kunskap om världen, känner bra till grannländerna med omnejd samt förvrängd

  kunskap om enstaka riken på "kontinenten".  Handelsavtal (1), krig (2) med 1t6 andra riken.

  5.     

  Hyfsat

  bra koll på vad som händer i länderna i samma kontinent/del av hav.Handelsavtal

  (1), krig (2) med 1t10 andra riken.

  6.     

  Stenkoll,

  förmodligen välutvecklat spionnät i varje hov och hus hos maktspelarna som är

  inom räckvidd. Kan kungar och riken utan och innan.Handelsavtal (1), krig (2)

  med 1t20 andra riken.

  Klimat 1t20+1t10
  2.     

  Snöigt

  rike. Det snöar 7 av 12 månader, dock inte överdrivet kallt.

  3.     

  Arktiskt

  klimat. Det är iskallt, nästan jämt, punkt.

  4.     

  Skogigt.

  En magisk skog täcker stora delar av riket. En (1.obehaglig 2.trevlig

  3.fruktansvärd 4.normal) skog växer onaturligt snabbt och återkommer ständigt

  då den huggs ned. Folket har lärt sig leva med det och det finns alltid timmer.

  5.     

  Blåsigt

  och stormigt. Kargt, klippigt och grå moln.

  6.     

  Dimmigt.

  Stora underjordiska sjöar med kokande vatten kastar upp vatten som täcker stora

  delar av riket i en ständig dimma.

  7.     

  Ruiner.

  Kanske var det ett rike före detta, kanske samma men för länge sedan, nu är det

  en vidsträckt grav med spruckna ruinstäder och hav av ben.

  8.     

  Extremt

  rik på monster. Monster av alla de slag tycks dras till regionen för att

  bosätta sig.

  9.     

  Vulkaniskt

  område. Folket har lärt sig att leva med ständiga vulkanutbrott och att bo

  omgivna av lavasjöar.

  10. 

  Mysigt

  område. Varm och trevlig sol, mjuka ängar och allmänt bra.

  11. 

  Opålitligt

  väder. Vädret kan bli vad som helst, när som helst.

  12. 

  Mineralrikt.

  Marken och bergen är väldigt rika på mineraler.

  13. 

  Regnigt.

  Nästan konstant regn.

  14. 

  Röd

  sand. Sand, röd sand som färgar av sig. Allting är olika nyanser av rött.

  15. 

  Stormigt.

  Orkaner och tromber härjar tämligen ofta här, folk har vant sig.

  16. 

  Våtmark.

  Stora delar av riket är täckt av sumpig våtmark. Båtar är att föredra och husen

  bör byggas på pålar.

  17. 

  Rikt

  på magi. Naturen och livet i kungariket är oerhört rikt på magi. Ingen blir

  överaskad över talande böcker och hoppande pumpor. Folk har lärt sig leva med

  det.

  18. 

  Nära

  demondimension. Demoner och fasor har nära till hands att hoppa över till vår

  verklighet. Naturen har påverkats och muterats till viss grad.

  19. 

  Två

  extra årstider. Kungariket har två extra årstider, svårförklarade men man måste

  vara där för att fatta.

  20. 

  Hetta.

  Varmt, det är konstant kokhett, det är förenat med livsfara att vara ute i

  solen vid zenit.

  21. 

  Öken.

  Det är öken, inte nödvändigtvis en varm sådan men likväl, sten, kaktusar och

  allmänt sand/grusigt.

  22. 

  Underliga

  magnetfält. Magnetfälten under jordskorpan är opålitliga. Kompasser löper amok

  och underliga sken visar sig på natten.

  23. 

  Jätteträd.

  Delar av riket upptas av enorma, urgamla jätteträd.

  24. 

  Oljemark.

  Ytlig olja ligger och puttrar. En oren svart sörja som ligger och puttrar i

  giftiga sjöar.

  25. 

  Onaturlig

  storlek. Allt djurlig har fått en onaturligt stor storlek.

  26. 

  Drakar.

  Drakar trivs här, befolkningen får lära sig leva med det.

  27. 

  Annat

  folkslag. Ett annat intelligent folkslag bor i kungariket, makthavarna är

  1.vänligt inställda 2.neutrala 3.fientligt inställda till dem. Raserna är

  1.Alver 2.Dvärgar 3.Halvlängdsmän

  28. 

  Svartfolk

  är synnerligen befolkningsrikt i områdena

  29. 

  Magiker.

  Magiker är vanligt här, mumlandes någonting om "bra energier".

  Befolkningen har lärt sig leva med dem.

  30. 

  Alpint

  landskap, mjuka dalar, sluttande ängar och vita bergstoppar.


  Politisk stabilitet 1t20
  1.     

  Hur

  ser det inrikespolitiska läget ut egentligen, är allting så lungt som man kan

  tro?

  2.     

  Delad

  makt mellan flera grupper, instabilt läge.

  3.     

  Delad

  makt mellan flera grupper, stabilt läge.

  4.     

  Direkta

  uppror, fredliga demonstrationer.

  5.     

  Fredlig

  och föredömlig politisk stabilitet.

  6.     

  Första

  politiska maktbytet på evigheter, slå från vad och sedan till vad i

  nedanstående tabell.

  7.     

  Inbördeskrig.

  1.små rebellgrupper 2 större väpnade grupper 3.fullskaligt inbördeskrig.

  8.     

  Konstanta

  intriger och maktbyten i ledarskikten.

  9.     

  Makthavaren/havarna

  är direkt motarbetat av sina egna.

  10. 

  Mäktiga

  makthavare är missnöjda med ledaren.

  11. 

  Orolig

  sitatuion, somliga grupper visar missnöje.

  12. 

  Släktingar/kollegor

  till ledaren försöker ta makten genom mord/smutskastning.

  13. 

  Makthavaren

  har direkta konflikter med gudarna, ingen vill vika sig.

  14. 

  Systemet

  är under rekonstruktion pga. tidigare haveri.

  15. 

  Riket

  är under hot av annat rike 1.grannrike 2.flera andra riken 3.ifrån annan

  dimension. Undantagstillstånd med drakoniska lagar råder.

  16. 

  Underkuvad

  majoritet av befolkningen med en liten gynnad del, läget är relativt stabilt.

  17. 

  Underkuvat

  folk med politisk stabilitet.

  18. 

  Utomstående

  överstatlig maktfaktor (ex kyrka/gud) envisas med att lägga sig i och försöka

  bestämma.

  19. 

  Vansinneskrig

  i landet. Hysteriskt krig av galenskap har utbrutit och det finns ingen

  återvändo.

  20. 

  Ingen

  är kuvad och alla har det bra.

  Styret, "vem styr egentligen" 2t20

  2.     

  En

  tänkande artefakt (staty, konstverk, smycke osv) ifrån gamla tider styr.

  3.     

  Demon.

  En demon har tagit makten i det fördolda.

  4.     

  Demokrati,

  endast rika får rösta dock.

  5.     

  Demokrati,

  alla får rösta.

  6.     

  En

  uråldrig individ som envisas med att inte dö styr med motiveringen att denne

  levt längst och är således visast.

  7.     

  Ett

  ovanligt enormt troll styr genom en bristande visdom och stor klubba. En

  kortvarig men våldsam regim.

  8.     

  En

  sammansvärjning av tjuvlorder och mördare styr i genom ett råd.

  9.     

  En

  urgammal Alv styr genom marionetter.

  10. 

  Demokrati,

  men bara för dem som varit soldater får rösta.

  11. 

  En

  parasitdemon har infekterat kungens hjärna och manipulerar honom att förbereda

  för den stora invasionen.

  12. 

  Endast

  den starkaste kämpen i 10 grenar och av 10 000 aspiranter vann och blev därmed

  drottning/kung.

  13. 

  En

  enväldig diktator som ärvt makten ifrån familj.

  14. 

  En

  stjärntydare tolkar tecken och vidarebefodrar dem till ett heligt djur som tar

  beslut som sedan tolkas av förkunnaren.

  15. 

  Ett

  ovetande orakel styr riket, präster och tjänstemän för vidare dess bud.

  16. 

  Ett

  likvärdigt par, kvinna och en man styr riket.

  17. 

  Ett

  utsett och "rent" barn styr.

  18. 

  Ett

  parti har utsett en ledare, endast partiet kan avskaffa denne.

  19. 

  De

  största adelsmännen och köpmännen får rösta på en företrädare.

  20. 

  En

  general styr.

  21. 

  Ett

  handelshus styr.

  22. 

  En

  svårt inavslad och ljusskygg släkt styr. Mer eller mindre mentalt och fysiskt

  trasiga.

  23. 

  Ingen

  styr.

  24. 

  Religionen/prästerskapet

  styr.

  25. 

  En

  kardinal styr enväldigt.

  26. 

  En

  grupp tjänstemän styr riket.

  27. 

  Matriarkat,

  endast kvinnor i ett råd.

  28. 

  Matriarkat,

  endast en enväldig drottning.

  29. 

  Militäraristrokrati

  styr. Riket styrs av militära familjer med långa anor.

  30. 

  En

  mäktig magiker styr riket. 1Mentalist 2Elementarmagiker 3Nekromantiker 4

  Animist

  31. 

  En

  drake har tagit den politiska makten.

  32. 

  Två

  androgyna tvillingar som verkar lite off styr kärvänligt riket.

  33. 

  En

  vansinnig predikant har blivit älskad och fått förtroendet att leda riket, nu

  försöker denne mörda alla utlänningar och ingen får lämna riket, någonsin.

  34. 

  En

  talande uggla som anses mycket vis styr.

  35. 

  Ett

  spöke har makten i kungariket, allmänt omtyckt.

  36. 

  En

  mumie är kung i riket.

  37. 

  Vampyrernas

  kung är numera även kung över människorna 1.fungerar fruktansvärt, alla mår

  dåligt 2.folket har inte märkt någon större skillnad 3.det verkar funka bra.

  38. 

  En

  slumpmässigt vald medborgare får med eller mot sin vilja vara kung i ett år

  innan 1.denne pensioneras med en tacksam pension 2.återgår till sitt tidigare

  liv 3.kastas som offer i den heliga vulkanen.

  39. 

  Den

  som kan citera mest ur en krånglig bok och kasta en sten längst får styra.

  40. 

  Den

  med mest pengar är kung, så enkelt var det.

  Religion 2t20
  Tro, bra som dåligt har varit ett ständigt

  återkommande inslag i de flesta kulturer. Här kommer några förslag.

  1.     

  Guldhjorten.

  Den ende, starkaste och oförlåtande guden manifesteras som en guldhjort och

  börjar förkunna bud.

  2.     

  Mamma-gud.

  Religionen kretsar king en enväldig gudinna, livgivaren. Kvinnan och dennes

  reproducerande organ hyllas högst av alla ting då dessa är källan till liv.

  3.     

  Ateister.

  Detta trossamfund vars tankar kretsar kring att det inte finns gud/gudar eller

  skapare samt övernaturliga makthavare för en ständig och ojämn kamp mot

  gudarna.

  4.     

  Blodsgudar.

  Polyteism där gudarna inte är långt ifrån att vara fruktansvärda bestar med

  obegränsad makt. Religionen baseras på att blidka deras outtömliga hat med

  tempel och människooffer så att de inte förintar de små ynkliga människorna.

  5.     

  Förfäder.

  Religionen saknar gudar i egentlig mening utan baseras på ett nätverk av andar

  och förfäder.

  6.     

  Polyteism

  med cykliskt liv.Ett rikt utbud av gudar med härligt personlighetsgalleri.

  Livet går i cykler, man föds-lever-dör och börjar om.

  7.     

  Monoteism.

  En enda gud som verkar älska sina människor så länge de gör som hon säger och

  dyrkar henne först och över allting annat, eventuellt för krig i hennes namn.

  8.     

  De

  gamla gudarna. Folket har gått tillbaka till att dyrka de gamla, mäktiga och

  mörka gudarna. Bistra historier som inte är aktiva i folks liv.

  9.     

  Öppen

  gylf. Alla religioner är tillåtna så länge de inte hotar stadsmakten. Folk tar

  tämligen lätt på religion och hoppar ofta efter tycke, smak och trend.

  10. 

  Draken.

  De dyrkar den gamla, stora och visa draken som en dags ska resa sig ur urberget

  igen.

  11. 

  Demondyrkan.

  Befolkningen dyrkar medvetet en demon, det fungerar 1.ganska bra faktiskt

  2.ingen större skillnad 3.fruktansvärt.

  12. 

  Hjältedyrkan.

  Hjältar och hjältars episka dåd har blivit moraliska rättesnören, gudar är

  kvinnor och män som eleverat sig genom sina handlingar och blivit gudar.

  13. 

  Djurdyrkan.

  Ett visst djur har antagits vara heligt och att guden/arna i himlen har formen

  av detta djur. 1.Falk 2.Katt 3.Tjur 4.Bidrottning 5.älg 6.Sork

  14. 

  Dödsdyrkan.

  En enda gud, dödens gud. Folk har låtit förstå att det enda konstanta är döden

  och har en gud som är just döden. Inte nödvändigtvis en ond gud.

  15. 

  Sodom

  och gomorra. De många och kåta gudarna vill att befolkningen inte ska neka sig

  några rus eller förlustelser.

  16. 

  Tur.

  Det dyrkas inte någon gud i direkt mening, dock en kraft som bäst kan kallas

  för "tur" eller "välgång". Genom offer och ritualer anses

  man få detta.

  17. 

  Makthavaren/havarna.

  Den/de styrande har höjt sig själva i folkets ögon till levande gudomliga

  väsen. Makthavaren saknar i praktiken gudomliga krafter men majoriteten av

  folket anser motsatsen.

  18. 

  Pengar.

  Gamla gudar och ockulta väsen är högst sekundärt för gemene man, här dyrkas

  kapitalet och pengarna. Degen skall in och den som orkar får gärna knåpa ihop

  sin egen religion, ingen annan lyssnar. Mer rikedom är detsamma som mer

  frälsning.

  19. 

  Geografisk

  formation. Folket dyrkar 1.ett heligt berg 2.en vulkan 3.en kristallklar sjö

  4.en vidsträckt sumpmark. Detta geografiska område är en förkroppsligande av ett

  gudomligt väsen 1.sant 2.falskt

  20. 

  Upplysningen.

  Den tänkande ifrågasättande människan och dess förmåga att ifrågasätta och

  uppfinna höjs som gudomlig. Kanske har sedan länge gamla gudar gett oss

  gnistan, kanske fanns de aldrig. Det relevanta är människan och hennes

  fantastiska sinne.


  Sevärdheter 2t20
  Alla orter har sina unika flavours, någonting unikt som gör resan värd

  eller ovärd besväret. Det kan vara allt ifrån ett objekt till en plats eller en

  folklig egenhet. Unika egenheter är inte detsamma som "bra"

  egenheter. 2t20


  2.     

  Ett

  väldigt stort slagfält täckt av kroppar som aldrig förmultnar.

  3.     

  "Världens"

  intelligentaste häst. Kan räkna till tjugo och förstå bilder.

  4.     

  Kulinariskt.

  Riket är vida känt för sin kokkonst.

  5.     

  Massaker.

  Riket är känt för en fantastisk/fruktansvärd massaker.

  6.     

  Misstänksamma

  och sluga befolkning.

  7.     

  Snabbaste

  hästarna. Här finns de snabbaste hästarna inom hundratals mil.

  8.     

  En

  enorm pelare sträcker sig upp mot himlen tills man inte ser den längre, otaliga

  myter om vem/vad som finns där uppe på toppen florerar.

  9.     

  Hemvist

  för den mäktige och 1.vise 2.fromme 3.bestialiska 4.otroligt neutrala

  trollkarlen.

  10. 

  Befolkningen

  dyrkar våld i alla dess former och kan inte få nog av det.

  11. 

  Det

  fulaste folket på den här sidan ekvatorn.

  12. 

  Riket

  är hemvist åt många kända och eftertraktade musiker.

  13. 

  Känt

  för sina många och dumma traditioner som tas på högsta allvar.

  14. 

  Lågt

  IQ. "Det är någonting i vattnet", eller i genpoolen men vad det nu må

  bero på så är folket trögare än de flesta.

  15. 

  Maten

  är vansinnigt kryddstark.

  16. 

  Hemvist

  för "världens svåraste" pussel.

  17. 

  Gammal

  som ung, fattig som rik så älskar befolkningen gåtor och rim, implementerat i

  dagligtal.

  18. 

  Hemvist

  för världens mest välskrivna roman.

  19. 

  Ett

  enormt klockverk står i huvudstaden som ett monument. Visar tiden och lite

  andra mer obskyra saker.

  20. 

  Innevånarna

  i landet är oftast intelligentare än andra folk.

  21. 

  En

  stor hamn sätter riket på folks läppar.

  22. 

  Alkoholen

  är utsökt och kommer i många olika former.

  23. 

  Det

  vackra folket. 1/4 av innevånarna skulle kunna vara modeller, resten är bara

  snygga.

  24. 

  Civilicerade

  kanibaler. Här äts det människokött under ordnade former.

  25. 

  Duktiga

  handeslmän. Initivativtagande, självförverkligande och komers är högt skattat

  här.

  26. 

  Gigantisk

  trädgård, väl ansad.

  27. 

  Fult,

  allting är så fult så att det nästan blir snyggt.

  28. 

  Psykadeliska

  färger. Mineraler, magi eller vad det nu må vara, men flora och fauna har fått

  spel när det gäller färger och mönster.

  29. 

  Vacker

  natthimmel. Stjärnklaraste området på många många mil.

  30. 

  Duktiga

  hantverkare. Vad som nu tillverkas så görs det i utsökt och eftertraktad

  kvalite.

  31. 

  Dåligt

  imunförsvar. Många dör i sjukdom vid tidig ålder, vuxen ålder och sen ålder.

  32. 

  Konstig

  valuta. Att få växeln i vildsvinshuvuden eller stenbumlingar är inget ovanligt.

  33. 

  Slipat

  munläder. Att argumentera och övertala ses som en stor konst bland folket.

  Grälen står som spön i backen.

  34. 

  Ruiner.

  Hemvist åt urgamla civilisationer som i dag lämnat efter sig stora ruinkomplex,

  som den vise vet att låta vara ifred.

  35. 

  Hästkapplöpningsbana.

  Ett imponerande byggnadsverk för stor publik huserar gallopptävlingar.

  36. 

  Teater.

  Alla som sätter sin fot i riket måste verkligen se på denna imponerande teater

  med framstående skådespelare.

  37. 

  Tempel.

  Ett tempel stort nog att blidka den kräsnaste av gudar sätter riket på kartan.

  38. 

  Magikerakademi.

  Denna ohälsosamma men lockande plats huserar massor av magiker från världens

  alla hörn. Framsteg och olyckor växlar om vartannat men det är värt en guidad

  tur.

  39. 

  Förstelnat

  monster. Ett havsmonster av gigantiska mått har någon gång under historien

  förstelnats av okänd anledning. Nu "vakar" det över stade.

  40. 

  Tobak.

  Allt som går att röka finns att röka här och av utsökt kvalitet.

  Historiska och aktuella händelser. Alla riken, de flesta i alla

  fall, har någon form av historia. Med några snabba slag kan man nu få en

  händelse befolkningen kan berätta i generation på generation. Det går även

  (rekomenderat) att slå fram en till serie händelser som är dagsaktuella

  problem. Somliga utslag kan bli gramatiskt underliga, detta är medvetet då

  tanken med tabellerna är att ge inspiration och en stomme att börja tänka kring

  så oroa er inte. Flera slag i en eller flera av händelserna kan ge ännu mer

  komplicerade/katastrofala händelser.

  Vad händer? 3t20


  3.     

  Enorm

  skogsband

  4.     

  Besök

  1.kungligt 2.från annan ras 3.transdimmensionellt 4.religöst

  5.     

  Handelsblockad

  6.     

  Försvunnen

  person 1.kunglig 2.ovärderlig kunskapare 3. ekonomisk makthavare 4. präst 5.

  genial artist 6.biskop.

  7.     

  Öppnad

  portal till annan dimension

  8.     

  Invasion

  av djur 1.skadedjur 2.klövdjur 3.reptildjur 4.magiska djur 5.rovdjur

  9.     

  Havsdraken

  krälar upp på land för att lägga sina ägg.

  10. 

  Epidemi

  11. 

  Magiskt

  experiment som går fel, fruktansvärt fel. 1.ett svart hål växer sig långsamt

  större 2.alla djur börjar sakta men säkert bli intelligenta och organisera sig

  mot människan 3."tentakler, så många tentakler överallt" 4.Allting

  börjar bli sprött och faller snart till damm och sot 5.Den skoningslösa

  isdrottningen från norr åkallas 6.Varelser som äter upp allt ljud dyker upp i

  stor skala 7.gravitationen börjar ge vika 8.Tiden flukturerar och individer

  hamnar i "ofas"med varandra.

  12. 

  En

  jätte av biblisk storlek har anlänt.

  13. 

  Giftmoln

  14. 

  Förödande

  förälskelse hos makthavare

  15. 

  Invasion

  1.av normal arme 2.odöda 3.alver/dvärgar/svartfolk 4.elementarer

  16. 

  Felaktiga

  rykten som spridit sig till katastrofala dimensioner 1.makthavaren är död 2.Vi

  blir anfallna 3.Draken kommer 4.Säden kommer ruttna 5. Alla förstfödda kommer

  att dö om fem dagar.

  17. 

  Massivt

  vansinne och anarki. Något gör folk tokiga. 1.lögner och propaganda

  2.besvärjelse 3.uteblivna löner 4.en sjukdom

  18. 

  Kidnappning

  av makthavare/släkting till makthavare.

  19. 

  Korruption

  20. 

  Krigsförklaring

  1.landet förklarar krig 2.ett annat land förklarar krig

  21. 

  Lotteri

  med gigantisk vinst, 1.vinsten finns inte 2.vinsten finns men kommer inte delas

  ut 3.riggat spel 4.vinst finns och kommer delas ut.

  22. 

  Massavrättningar,

  hängningar, halshuggningar, dränkningar dagarna i ända.

  23. 

  Massdesertering,

  de väpnade trupperna släpper sina vapen och rymmer.

  24. 

  Stor

  matförgiftning

  25. 

  Demoninvasion

  26. 

  Magikerinvasion.

  De kommer på kvastar, kärror och flygande mattor. Nu är det spetsiga hattar

  överallt.

  27. 

  Massoffer

  åt makthavaren

  28. 

  Terrordåd.

  Raserad bro, anlagd storbrand, sänkt skepp.

  29. 

  Skandal,

  nyheten är ute 1 otrohet 2.tidelag 3.falsk börd 4.fejkat genus 5.brott

  30. 

  Mardrömmarna

  flyr ut ifrån sömnens värld ut på mörka gator på nätterna i fysisk form.

  31. 

  Smutskastningskampanj

  32. 

  Stöld

  av unik artefakt/ovärderligt objekt

  33. 

  Barbarinvasion

  34. 

  Upplopp

  35. 

  Masspsykos

  36. 

  Magisk

  kabalalik, böcker vaknar till liv, eld överallt och möblerna anfaller.

  37. 

  Döda

  reser sig igen, alla.

  38. 

  Folket

  har börjat älska en fd. tjuv numera hjälte

  39. 

  Sabotage

  och prisras på rikets viktigaste vara.

  40. 

  Vattentagen

  blir odrickbara 1.sjukdom 2.förorening 3.förgiftning 4.trolleri

  41. 

  En

  vad som tidigare antagits avliden/mördad arvinge återvänder

  42. 

  Enorma

  horder av enhörningar svärmar in i riket, de är arga och blodtörstiga.

  43. 

  Kronan,

  spiran, manteln, helt enkelt ledarsymbolen är borta. 1.stulen 2. bortslarvad

  3.fått fötter och smugit iväg.

  44. 

  Spegelbilderna

  börjar bli aggressiva och drar in människor genom speglarna in i en fasansfull

  värld varpå de själva kan komma ut i vår.

  45. 

  Försvunnet

  testamente. Ledarens testamente är försvunnet.

  46. 

  En

  amorös dimma har lagt sig över huvudstaden. Människor kopulerar som tokiga

  tills de dör av utmattning eller svält.

  47. 

  Ras.

  Oförsiktiga dvärgar har underminerat marken under huvudstaden och marken börjar

  rasa in.

  48. 

  Svartsjuka.

  En svartsjuka har smugit sig på. Människor slåss och mördar likt aldrig förr.

  49. 

  Religiös

  hetsjakt. Den rätta tron har blivit en het potatis, otrogna och obekväma hängs

  i drivor och ingen är säker.

  50. 

  Orchinvasion.

  Orcherna anländer i stora flockar, brand och jävelskap följer deras spår.

  51. 

  Orchinvasion

  deluxe. Ifrån avlägsna trakter kommer orcharmeer. Någon dåre har tränat,

  utrustat och organiserat dem. I arsenalen står flera olika truppslag,

  belägringsmaskiner och vansinniga stammagiker.

  52. 

  Alvinvasion.

  Deras motiv är omöjliga att förstå men de kommer i ändlösa led på natten och

  deras pilar träffar alltid hjärtat.

  53. 

  Gängkrig.

  Rikets största kriminella gäng är i luven på varandra.

  54. 

  Droginvasion.

  Billiga och ytterst potenta droger flödar över gränserna och lamslår

  arbetskraften som armen.

  55. 

  Bondeuppror.

  Något har piskat upp böndernas vrede. Dåligt utrustade men många och viktiga

  för matproduktionen.

  56.  

  Emigranter. En grupp lämnade riket för att aldrig återvända,  1.Magiker 2.Krigare 3.Präster 4.Tjuvar.

  57. Språkbyte. Rikets språk är nu 1.Alviska 2.Orchiska 3.Teckenspråk 4.Dvärgiska.
  58. Bokbränningar.
  59. Skattelättnader. Efter några helt skattefria år är landet på gränsen till bankrutt.
  60. Spådom. En adelsman hittar sin försvunna katt efter att ha konsulterat en siare, plötsligt ska alla ha övernaturlig hjälp med allt, alltid.
  Vem/vad drabbar detta? 1t20
  1.     

  Bönderna

  2.     

  De

  fattiga.

  3.     

  Rikets

  allra heligaste tempel/heliga artefakt

  4.     

  De

  gamla

  5.     

  Barnhem/skolor

  6.     

  Dödskult

  7.     

  Utlänningar

  8.     

  Ett

  arbetsläger med förbrytare

  9.     

  Småstäder,

  byar

  10. 

  Landets

  enda stolthet, vad den nu må vara.

  11. 

  Huvudstaden

  12. 

  Hamnarna/vägbroar

  13. 

  Armen

  14. 

  Kvinnor

  och barn

  15. 

  Makthavaren

  med familj

  16. 

  Magikerna

  17. 

  De

  lärda

  18. 

  Sädesmagasinen

  19. 

  Prästerna

  20. 

  Riddjuren

  21. 

  Boskapen

  22. 

  Alla

  magiska varelser

  23. 

  Templen

  24. 

  Rikets

  skattkammare 

  25. 

  Borgarna

  (stadens innevånare)

  Anledning 2t20

  2.     

  Förhäxad

  3.     

  Förbannade

  4.     

  Konspiration

  5.     

  Arga

  vänner/släktingar

  6.     

  Missnöje

  7.     

  Nöje

  8.     

  Korruption

  9.     

  Dölja

  hemlighet

  10. 

  Avslöja

  hemlighet

  11. 

  Hämnd

  12. 

  Galen

  13. 

  För

  att anarki och kaos ska råda i tusen år.

  14. 

  Hotad

  15. 

  Utlovad

  belöning

  16. 

  Kär

  17. 

  Paranoia

  18. 

  Godtrogen

  19. 

  Lurad

  av smutsiga smutsiga lögnare

  20. 

  Har

  en plan för att göra gott

  21. 

  Gudomlig

  insikt

  22. 

  Order

  ifrån annat rike

  23. 

  Tvingad

  för att rädda någon

  24. 

  Det

  behagar

  25. 

  Dokumentation/analys

  26. 

  Konkurrens

  27. 

  Uppgivenhet

  28. 

  Ingivelse

  29. 

  Inkompetens

  30. 

  Uttråkan

  31. 

  Byråkratiskt

  haveri

  32. 

  Byråkratisk

  automatik

  33. 

  Minoritetskomplex

  34. 

  Inflytande

  ifrån en ond ond bok.

  35. 

  Experiment

  36. 

  Felaktig

  information

  37. 

  Fifflande

  (förmodligen för egen ekonomisk vinning)

  38. 

  Bedragare

  under falsk identitet

  39. 

  Fanatism

  (religion, ideologi)

  40. 

  Klockverk

  räknat ut detta


  Vem

  är ansvarig för detta?1t20+1t10  2.     

  En

  hemlig frimurarorden förklädda till läkare och kyrkans folk.

  3.     

  Råttmänniskorna

  som bor under staden

  4.     

  Mumien

  i det övergivna tornet

  5.     

  Mästergycklaren

  6.     

  Skråmästaren

  7.     

  Sammansvärjning

  av skråledare

  8.     

  Högste

  religöse ledaren

  9.     

  Ledarens

  rådgivare

  10. 

  Rikets

  näst mäktigaste adelskvinna/man

  11. 

  Kattbaronen

  12. 

  En

  grupp exilalver som lever i kulisserna i riket.

  13. 

  Dvärgiskt

  magnat.

  14. 

  En

  mytomspunnen ex gladiator.

  15. 

  Ledarna

  för ett kompani legosoldater.

  16. 

  Sammansvärjning

  av huvudstadens 1.biblotekarier 2.kockar 3.nattvakter 4.murare.

  17. 

  En

  liten figur i koppar, gjord av tenn och brons som bor på bokhyllan i

  rikskammaren.

  18. 

  En

  magiker 1.elementar 2.mentalist 3.nekromantiker 4.animist

  19. 

  Ett

  oförrättat spöke

  20. 

  Agenter

  ifrån ett annat kungarike

  21. 

  En

  trio mäktiga odöda sända av gudarna att göra bibliska saker i stor skala.

  22. 

  Världens

  "nåväl", intelligentaste person som råkar bo i riket.

  23. 

  Rikets

  mest välkända skådespelare och dennes anhang av lojala statister.

  24. 

  En

  fruktansvärd varelse framsprungen ur ångest och mardrömmar iklädd en vanlig

  människas kropp.

  25. 

  En

  häxa/trollkarl som fått sitt liv förstört av makthavarna.

  26. 

  Kungen

  av skatt. En skrattande transdimensionell varelse som råkar vara här just nu.

  Cyklar på ett hjul av ost över himlen på natten och sprider vansinne och skatt.

  27. 

  Makthavarens

  oönskade barn som makthavaren befallde bli mördat efter födseln.

  28. 

  Bittra

  veteraner.

  29. 

  En

  kringresande "hjälte" som straffar det onda vart denne nu hamnar.

  Blind i sin övertygelse.

  30. 

  Förvirrade

  druider.


  Tue, 09 Oct 2012 18:31:00 +0000

  Hur ser du ut?

  Jag har spanat på Dungeon World. Eftersom vi just nu spelar med ganska hög omsättning av "karaktärer" så kommer här en hyfsat stulen utseendetabell. Så, ett ledord per kategori. Inga krav att rulla något, men kanske kan vara lite inspirerande när din senaste Fighter blir uppäten av en björn och du plötsligt är Magic-user...

  Blick/ Ögon:
  1 Jagad
  2 Skarp
  3 Galen
  4 Visa
  5 Eldig
  6 Glada
  7 Vänliga
  8 Sorgsna
  9 Vild
  10 Obehaglig
  11 Förförisk
  12 Hård
  13 Död
  14 Flackande
  15 Glittrande
  16 Rådjur
  17 Intelligent
  18 Vaken
  19 Lömsk
  20 Kriminell

  Hår:
  1 Välkammat
  2 Vilt
  3 Fancy
  4 Konstigt
  5 Skallig
  6 Trassligt
  7 Flätat
  8 Trimmat
  9 Trendigt
  10 Etniskt
  11 Oljigt
  12 Föränderligt


  Klädsel:
  1 Slitna
  2 Stiliga
  3 Finkläder
  4 Resekläder
  5 Billiga
  6 Luftiga
  7 Utmanande
  8 Vanliga
  9 Praktiska
  10 Primitiva
  11 Camouflagekläder
  12 Överdrivna

  Kropp:
  1 Skrämmande
  2 Smal
  3 Knubbig
  4 Vältränad
  5 Välnärd
  6 Tunn
  7 Slapp
  8 Kantig
  9 Sliten
  10 Undernärd
  11 Senig
  12 Stenhård
  13 Byggd
  14 Massiv
  15 Vild
  16 Kraftfull
  17 Harmlös
  18 Atletisk
  19 Förfallande
  20 Utsmyckad.

  Sat, 22 Sep 2012 03:19:00 +0000

  Bild
  Bild

  Kommentera sidan

  Lämna gärna en kommentar eller fråga om sidan och dess innehåll. Författarnamnet som kommer att synas i din kommentar är samma som du använder i forumet.

  Kommentar:

  Skriv "Jag är människa" för att visa att du inte är en bot: