Mylinglogo

Skriv äventyr, få En Garde!

Nyhetsbild

I och med att vi är i behov av ett antal äventyr till En Garde! III för att kunna nå ut bättre till folk kör vi nu igång en liten drive. Alla som skickar in ett komplett och tillräckligt välgjort äventyr till spelet får ett exemplar av En Garde! III på posten. De äventyr som vi godkänner enligt kriterierna nedan kommer att publiceras på ett eller flera olika sätt så fort vi har illustrationer till det. Publicering kommer att ske via hemsidan, i tryck, på konvent eller genom Fenix, helt beroende på vad vi tycker passar. Ni får dock gärna önska er ett publiceringssätt, det finns trots allt en chans att vi lyssnar.

Detta erbjudande gäller antingen fram tills det att vi har slut på böcker i lager (ett tips är att kolla lagerstatus i butiken) eller tills den slutgiltiga boken kommer ut i butik. Ni har med andra ord högst runt tre och en halv månad på er.


Äventyret måste uppfylla följande kriterier för att ge ett spel i belöning:

* Äventyret ska passa miljö, stil och tidsperiod i En Garde! III. Perioden är 1650-1750.

* Äventyret ska vara historiskt korrekt i största möjliga mån.

* Övernaturliga inslag får förekomma, men ska inte vara i form av ett monster som rollpersonerna ska jaga. Bäst är om inslagen flyter in i folks vanliga övertro och vidskepelse.

* Alla viktiga spelledarpersoner och dussinmotståndare (så kallade hantlangare) ska vara beskrivna i ord. Spelvärden behövs inte, men har ni tillgång till reglerna eller tidigare versioners regler får ni gärna ge dem värden. Vid användning av tidigare regelversioner kommer vi att konvertera alla värden på bästa möjliga sätt. Finns inga spelvärden vill vi ändå ha en lista med vad varje person är bra på och vad de är sämre på.

* Är miljön som äventyret utspelar sig i något annat än Frankrike runt år 1700 vill vi ha en bra och rollspelsanpassad beskrivning av miljön eller platsen ifråga.

* Äventyret ska ha följande upplägg:
1) En kort inledning.
2) En sammanfattning av hela äventyret, från början till slut.
3) Scenen - en genomgång av alla viktiga platser i äventyret, inklusive mer ingående beskrivningar ned till rumsnivå om så behövs. Kartor kommer att ligga här.
4) Fraktioner - en genomgång av alla grupperingar, organisationer och liknande som figurerar i äventyret. Generell info, mål och syfte behövs oftast. Underrubriker med beskrivningar av vad fraktionen tycker om alla andra fraktioner inklusive rollpersonerna ska finnas.
5) Persongalleri - beskrivningar av alla medverkande personer inklusive vilka rollpersoner som lämpar sig för äventyret.
6) Bakgrund - en beskrivning av vad som leder fram till äventyret fram till näär rollpersonerna kastas in i det.
7) Själva äventyret. Dela upp det i "Delar" eller akter där det verkar lämpligt.
8) Epilog - vad händer när allt är slut?

* Alla kartor som behövs ska finnas med i någon form, ju bättre gjorda desto bättre är det.

* Längden på äventyret spelar inte så stor roll, dock minst runt 8 A4-sidor med text. Det finns ingen maxgräns.

* Nu följer inte alla våra gratisäventyr detta upplägg till punkt och pricka, men plocka gärna hem dem för att se hur allt är gjort.


Observera att i och med att ni sänder in ett äventyr så ger ni oss ensamrätt att publicera det - om vi godkänner det enligt kriterierna ovan. Ni ger oss även rätten att ändra de delar som vi anser behöver ändras. Vi kommer dock alltid att diskutera eventuella ändringar med författaren för att se till att vi inte går ifrån hennes eller hans vision för äventyret.

2010-08-17 - Läst 5458 gånger

Bild

Kommentera sidan

Lämna gärna en kommentar eller fråga om sidan och dess innehåll. Författarnamnet som kommer att synas i din kommentar är samma som du använder i forumet.

Kommentar:

Skriv "Jag är människa" för att visa att du inte är en bot: