Mylinglogo

En Garde! III Förhandsutgåva

Nyhetsbild

I och med att deadline för att lämna in frågeformuläret är den siste september, och därmed chansen att få rabatten på 150 kr vid köp av den kommande boken, har vi nu börjat dra ned på försäljningen av den nuvarande regelboken.

Den tryckta förhandsversionen kan därför inte längre köpas från Lulu, utan endast direkt av oss. Även PDF:en kommer att tas ned när deadline för rabattenkäten är nådd om en vecka. Fram tills dess är PDF:en något prissänkt och de tryckta böcker vi har i lager kan köpas för i stort sett vad vi har betalt för dem. Det blir med andra ord ett pris på 230 kr plus frakt för svartvita regelböcker. Tidigare pris låg på 285 kr plus frakt, och den kommande hårdpärmsbokens pris kommer att ligga på mellan 450 och 490 kr.

Observera att förhandsutgåvorna är kompletta regelböcker. Det som fattas jämfört med ommande version är en del korrektur, ett komplett register, färgbilderna i slutet och en och annan småfix. Spelet kan därmed utan problem användas även i framtiden. I och med att så få har tillverkats är det också fullt möjligt att de kan bli värdefulla för samlare i framtiden.

Köp av regelböckerna görs lämpligen via vår butik.

2010-09-22 - Läst 5664 gånger

Bild

Kommentera sidan

Lämna gärna en kommentar eller fråga om sidan och dess innehåll. Författarnamnet som kommer att synas i din kommentar är samma som du använder i forumet.

Kommentar:

Skriv "Jag är människa" för att visa att du inte är en bot: